Lang Sau

Lắng Sâu đó là ta có thể nghe được giọt nước rơi trên mặt hồ, hiểu rộng hơn, đó là cảm nhận được từng giọt nước chậm rãi tỏa rơi trên mặt hồ.

Lắng Sâu đã tạo nên sự hiểu biết rộng. Mâu thuẫn thường là kết quả của sự hiểu lầm. Ðau khổ có thể tránh được, thế giới có thể sống trong an bình, và trần gian có thể là một nơi tốt đẹp để sống, đó là lối suy nghĩ sâu sắc. Vì vậy, ta nên tập Lắng Sâu không những cho chính ta mà còn lắng nghe tiếng nói của người khác.

Yếu tố nghệ thuật

Giọt nước: tượng trưng cho sự lắng sâu
Gợn sóng: Tượng trưng cho sự đồng cảm