Upcoming Events

Chau Thuy Bio

Born in Lam Dong, Vietnam, Chau Thuy escaped with thousands of other Boat People and settled in the United States in 1980. He graduated from the University of Louisiana with a Bachelor of Science in Electrical Engineering (BSEE). Inspired by Vietnamese calligraphy, which he sees as a new art form that combines the symbolism of images with the power of words, he uses Impressionistic Calligraphy to convey the beauty of humanity. Writing and portraiture are his other hobbies. He has published “Impressionistic Calligraphy” and many other books and short stories in Vietnamese.

Vực Xoáy - Cover

Vực Xoáy

$50.00

Vực Xoáy is the Vietnamese version of the Bloodstained Sea. In 1975, South Vietnam fell under the control of Communism. This historical event ushered in an era of chaos, injustice, and inhumane conditions imposed upon its people. Desperation led many South Vietnamese “Boat People” to escape in search of a safe harbor knowing the risk and peril they would be facing at sea. Among these drifters in search of freedom, is a young man, Vu, who falls in love with a young woman, Van, during their flight to freedom. Their love is challenged by the unspeakable tragedies and the unimaginable cruelty suffered while at sea. Would their love survive the damage inflicted upon their bodies and their souls?

Tóm tắt của Vực Xoáy

Năm 1975, miền Nam Việt Nam rơi vào sự kiểm soát của Việt Cộng. Sự kiện lịch sử đau thương này mở ra một kỷ nguyên với biết bao hỗn loạn, bất công và những điều vô nhân đạo đã áp đặt lên người dân của miền Nam Việt Nam. Sự tuyệt vọng đã khiến biết bao Thuyền Nhân tìm cách thoát ra khỏi nước để tìm kiếm một cuộc sống an toàn mặc dù biết rằng cơ may sống sót thật mong manh và sự nguy hiểm vô tận mà họ phải đối mặt trên biển cả. Trong số những người trôi dạt vào bến Tự do, một chàng trai trẻ là Vũ, đã yêu một cô gái tên Vân, trong khi lẩn trốn để chờ đợi chuyến vượt biển. Tình yêu của họ trải qua biết bao thử thách bởi những bi kịch không thể kể xiết và sự tàn nhẫn không thể tưởng tượng được khi họ còn trên biển rộng. Liệu tình yêu của họ có còn tồn tại sau những xúc phạm đến cho thân thể và tâm hồn của họ không?

Together

Together

Order a custom Scroll – Email for price!

THO

THO

Order a custom Frame Art – Request for quote!

Vực Xoáy - Cover

Vực Xoáy

$50.00

Vực Xoáy is the Vietnamese version of the Bloodstained Sea. In 1975, South Vietnam fell under the control of Communism. This historical event ushered in an era of chaos, injustice, and inhumane conditions imposed upon its people. Desperation led many South Vietnamese “Boat People” to escape in search of a safe harbor knowing the risk and peril they would be facing at sea. Among these drifters in search of freedom, is a young man, Vu, who falls in love with a young woman, Van, during their flight to freedom. Their love is challenged by the unspeakable tragedies and the unimaginable cruelty suffered while at sea. Would their love survive the damage inflicted upon their bodies and their souls?

Tóm tắt của Vực Xoáy

Năm 1975, miền Nam Việt Nam rơi vào sự kiểm soát của Việt Cộng. Sự kiện lịch sử đau thương này mở ra một kỷ nguyên với biết bao hỗn loạn, bất công và những điều vô nhân đạo đã áp đặt lên người dân của miền Nam Việt Nam. Sự tuyệt vọng đã khiến biết bao Thuyền Nhân tìm cách thoát ra khỏi nước để tìm kiếm một cuộc sống an toàn mặc dù biết rằng cơ may sống sót thật mong manh và sự nguy hiểm vô tận mà họ phải đối mặt trên biển cả. Trong số những người trôi dạt vào bến Tự do, một chàng trai trẻ là Vũ, đã yêu một cô gái tên Vân, trong khi lẩn trốn để chờ đợi chuyến vượt biển. Tình yêu của họ trải qua biết bao thử thách bởi những bi kịch không thể kể xiết và sự tàn nhẫn không thể tưởng tượng được khi họ còn trên biển rộng. Liệu tình yêu của họ có còn tồn tại sau những xúc phạm đến cho thân thể và tâm hồn của họ không?

Together

Together

Order a custom Scroll – Email for price!

THO

THO

Order a custom Frame Art – Request for quote!