Bút hoạ được sáng tạo bởi những yếu tố mà tác giả gửi gấm hồn của chữ trong hình thể, hoặc ẩn hiện, hoặc chìm nổi giữa các sắc màu. Sự gửi gấm (hồn) này còn tuy thuộc vào sự khai phá của người thưởng lãm, đặt mình vào tâm trạng của người sáng tác. Khi màu mực đen và nền giấy trắng quyện vào nhau, tạo nên màu nâu phát xuất nên những hình ảnh đưa tâm ý người xem bước vào một thế giới ảo huyền mà trong đó, linh hồn của chữ toả nên nét nhiệm màu.