Love In Your Eye

Tình yêu trong mắt bạn phải là sức mạnh của nó, sức mạnh của nó, sự can đảm của nó, nó phải là khả năng vượt qua tất cả các tỷ lệ và sự đáng kính để chữa lành. Không có gì lớn hơn để thay đổi thế giới hơn tình yêu trong mắt bạn. Không có nguyện vọng hòa bình nào có thể được yêu cầu. Không có niềm tin nào lớn hơn có thể được thả vào linh hồn của mỗi người chúng ta để cho phép chúng ta đến với nhau như một người với tình yêu đích thực của mình. Đôi mắt của bạn là biểu hiện lớn nhất của về con người chúng ta. Nói, hành động, sống và yêu thương là nâng bàn chất lên ý thức cao nhất và phát ra từ không gian đó đến mọi ngưỡng cửa trong bản thể của chúng ta.

Vì vậy, hy vọng hành trình qua con mắt của tình yêu, cuộc sống và hạnh phúc của bạn sẽ chữa lành những đôi mắt không thể nhìn thấy tình yêu.

Đối với tất cả tình yêu bị lãng phí, hy vọng những mảnh sẽ được ghép lại.