GOD

Theo ý của loài người Thượng Đế là người đã dựng nên vũ trụ. Rất nhiều khái niệm về Thượng Đế mà chúng ta không thể diễn tả được. Mặc dù khái niệm về Thượng Đế rất khác nhau từ tôn giáo đến tôn giáo, từ người đến người, nhưng ai cũng công nhận quyền năng của Thượng Ðế vẫn không thay đổi. Thượng Ðế được diễn tả là một vị nhân từ, toàn quyền vô hạn, thông suốt mọi sự, hiện diện khắp nơi, thiêng liêng và siêu phàm.

Khắp nơi trên trái đất đều có dấu hiệu tôn thờ Thượng Đế, qua hình ảnh chắp tay nguyện cầu. Cầu xin Thượng Ðế đó là hành động mà ai ai cũng biết đó là cách chia sẻ duy nhất đến với đấng tối cao để xin sự hướng dẫn cũng như sự tha thứ.

Sự khéo léo biểu lộ nơi Bút Họa về Thượng Ðế đã mô tả một sự sống hiện hữu trên quả địa cầu này. Vì thế, Thượng Đế vô hình. Ðúng, Thượng Đế được nhận thức bởi phép lạ và sự phát hiện đầy ngạc nhiên, cũng như sự hiện hình theo ý đấng tối cao. Hơn nữa, Thượng Đế đã ban cho loài người vượt quá khả năng hiểu biết cũng như thông thạo bao la. Sự tồn tại của Thượng Đế vượt hơn quyền lực tư tưởng của loài người và còn vượt trội hơn cả những phương thức khoa học.

Yếu tố nghệ thuật

Bầu trời: giải ngân hà hay vũ trụ
Bàn tay chắp lại: tín đồ cầu nguyện
Hình dạng con mắt: Thượng Đế nhìn xuống từ trên cao và cho chính ta: “đôi mắt là cửa sổ của linh hồn”