Love on Fire

Tình yêu lung linh đẹp như bông hồng đang rạng rỡ trong nắng mai, mãnh liệt như ngọn lửa đang bừng cháy trong những tâm hồn đang yêu. Lửa tình bốc cao đến tuyệt đỉnh bởi những khát vọng, những đam mê hun đúc vì ham muốn, và đốt cháy tất cả ích kỷ của riêng mình.

Yếu tố nghệ thuật

Nét chữ: Tình yêu vươn lên với bao chất ngất yêu thương và rực rỡ như ngọn lửa cháy của sự đam mê mãnh liệt. Vượt ra khỏi những ích kỷ và bản ngã.