Flame of Hope - VN-Que Huong Ngao Nghe

Lời nhạc – Nguyễn Đức Quang

Trong tác phẩm “Ngon Lửa Hy Vọng” kết hợp với lời nhạc hùng hồn của bản nhạc “Việt Nam Quê Hương Ngạo nghễ” do nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang sáng tác. Ý tưởng của bản nhạc đã tạo nguồn cảm hứng để Châu Thụy hình thành tác phẩm Bút Họa. Từng nét chữ mầu đỏ rực rỡ của biển lửa đã biểu hiện tinh thần anh hùng hiên ngang, nổi trôi lên từ khắp bốn chân trời tím ngắt dù hoàng hôn đang buông xuống. Triệu con tim đã trở thành triệu khới kiều hùng bất chấp mọi gian nguy, vẫn lập thành đoàn người hiên ngang đứng lên như những giòng chữ tạo thành những ngọn lửa thách thức đang hướng về một tương lai thật huy hoàng.
Tác phẩm đã phản ảnh lên được ngọn lửa niềm tin trong cuộc sống. Nó tượng trưng cho cuộc sống mà tác giả đã sang tạo để gửi gấm vào đó niềm hy vọng về sự vươn lên thất mạnh mẽ của con người, như mầm sống không bị rang buộc vào gong cùm xiềng xích của xã hội vô hình.

Yếu tố nghệ thuật

Nền: Chân trời tím
Dòng Chữ: Tượng trưng cho đoàn người muốn vượt qua gian nan thử thách trên đường đời.
Nét chữ: Mầu đỏ rực rỡ của biển lửa, biểu hiện tinh thần anh hùng hiên ngang đứng lên như những ngọn lửa đấu tranh