Longevity - Tho

Cuộc sống lành mạnh là cuộc sống không căng thẳng giúp tác dụng tuổi Thọ con người dài hơn. Ðể sống Thọ, ta nên sống thật uyển chuyển và thích nghi với mọi môi trường càng ít lo lắng càng tốt.

Chúng ta ai cũng biết, sự thích nghi với cuộc sống sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách để tồn tại. Như khả năng thích nghi đã được thể hiện qua nét bút đầy ấn tượng của tác giả

Tuổi Thọ của vạn vật rất có hạn, Thế nhưng, nếu nhìn trong vòng luân hồi của kiếp sống chúng đều không có bắt đầu cũng như kết thúc. Nhưng khi chu kỳ đó được nối kết liên lỷ thì sự kết thúc của một đời người chỉ là sự chuyển tiếp sang một cuộc đời mới.

Yếu tố nghệ thuật

Nét vẽ mạnh mẽ: Diễn tả sự cứng cỏi và mạnh khoẻ
Nét vẽ cong và liên kết: Diễn tả sự linh họat cùng khả năng thích ứng
Nét ngang: biểu tượng cho sự giới hạn của tuổi Thọ
Ðường vòng: Thể hiện chu kỳ cuộc sống liên kết.