Ðiều tuyệt diệu nhất trong cuộc sống con người đó là khi ta đạt được trạng thái Thiền. Ðó là một sự hoàn hảo tuyệt mỹ, là mốc điểm tất cả của sự sao lãng trong cuộc sống đã được dừng lại và trở thành hư vô.

Thiền là khi ta tìm đến chính nội tâm của ta, lắng nghe và xem xét chính bản thân ta. Thiền là khi ta thoát khỏi nỗi ưu tư hay hối tiếc để được hưởng những giây phút hiện hữu trên trái đất này.

Với Thiền, mọi thứ đều trở nên có và có thể nên hư vô. Một tâm trí Thiền hoàn hảo là không có sự cớ của tâm trí Thiền.

Yếu tố nghệ thuật

Vòng tròn: biểu tượng cho sự hoàn hảo, trọn vẹn hay hư vô
Hai đường vòng song song: Trạng thái thư giãn, bàn tay đang chắp lại cầu nguyện
Hai đường vòng chạm vào nhau: tượng trưng đôi cánh tự do, cùng sự phức tạp trong cuộc sống (hình kẹp xoắn ốc)