Mother’s Love – “Mẹ Yêu”

Tình yêu của Mẹ dành cho con là một tình yêu cao thượng, biểu hiện của mọi sự yêu thương từ người Mẹ. Chữ Mẹ Yêu đã được thể hiện thật thanh nhã qua bút pháp ấn tượng, đều được diễn tả qua biểu tượng của tình yêu, và đóa hoa hồng; vẫn luôn là nguồn cảm hứng trong nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ điển cũng như hiện đại từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Hoa hồng còn có ý nghĩa như nữ thần tình yêu trong thần thọai của nước Hy Lạp.

Không ngôn từ nào có thể diễn tả được tấm lòng khoan dung và cao quý của tình Mẹ.
Tôi nghiêng đầu kính phục Mẹ tôi vì những hy sinh cao cả, tình yêu đại lượng và công sinh thành dưỡng dục tôi để ngày nay tôi đã trở thành một con người khiêm tốn.

Không có một vẻ đẹp nào có thể so sánh bằng tình Mẹ.

Yếu tố nghệ thuật

Nhánh hồng: biểu tượng cho một tình yêu không bờ bến
Mẹ bồng con: biểu tượng cho sự nuôi nấng.
Nhánh hồng nghiêng: biểu tượng của người con đang nghiêng mình kính chào Mẹ bằng hết cả tấm lòng đầy khâm phục.