Slavery

Ở thế kỷ 21, tệ nạn buôn người vẫn đang tiếp diễn, các cô gái và trẻ em vẫn bị bán vào các nhà buôn. Thân xác nạn nhân bị dùng làm nguồn lợi tức cho chủ buôn. Bóc lột có thể tránh được, thế giới có thể sống trong an bình và trần gian có thể là một nơi tốt đẹp để sống. Đó là những khắc khoải được gióng lên trong tác phẩm “Nô Lệ”. Hình dạng đường cong trong chữ “n” là bóng dáng cánh chim của những nạn nhân, muốn thoát ra khỏi vùng tăm tối. Vùng sáng trắng là khát vọng của những người nô lệ cho một ngày mai tươi sáng, là nơi văn minh hiện diện lương tâm con người.

Yếu tố nghệ thuật

Trắng: biểu tượng cho nơi chôn tự do
Đen: biểu tượng chốn ngục tù
Chữ “n”: biểu tượng cho những con chim lạc đàn
Chữ “ô” and “l”: biểu tượng cho hình ảnh của người đang bị ap1 bức
Dấu nặng cho chữ “lệ”: tượng trưng cho những khổ nhục oan khiên, tuổi thơ bị chà đạp và bị đánh mất tội tình.