Compassion (Từ Bi)

Tác phẩm với ba đường vẽ đơn giản diễn tả nhân tố của người có lòng nhân hậu. Từ bi là sẵn sàng mở lòng mình ra với tha nhân mà không mong sự đền đáp hay trả lại. Không ngần ngại giúp đỡ, mở rộng vòng tay chia sẻ bao gánh nặng, đau khổ của những người bất hạnh (hình trái tim bị đảo ngược). Như ý nghĩa được chứa đựng trong hai câu thơ sau:

Tấm lòng trút hết cho không
Đưa tay dâng hiến chẳng mong đáp đền.

Yếu Tố Nghệ Thuật:

– Hình lá bồ đề hay hình trái tim: tượng trưng cho sự giác ngộ là hình ảnh biểu trưng cho hạnh từ bi, nhân hậu, và khoan dung
– Hình trái tim bi đảo ngược: tượng trưng cho người kém may mắn, tương phản với cuộc sống bình thường
– Đường cong dài: cánh tay đưa ra nâng đỡ hay chia sẻ