Love - Yêu

Tình yêu không giống như một sự đam mê mà là phát xuất từ bất cứ một cảm xúc hơn là một sự hời hợt bên ngoài. Tình yêu còn cao hơn tất cả những quyến rũ của thể xác và đó chính là sự rung động của con tim.

Tình yêu không thể diễn tả bằng con đường thẳng mà là xuất phát từ lý trí để dẫn đến trái tim, rồi đi đến toàn thân và làm ấm lại con tim để sau cùng quay trở ngược về lý trí và báo cho ta biết rằng : “ta đang Yêu”

Yếu tố nghệ thuật

Trong một nét bút, chữ đã hoàn thành với hình trái tim.