Center or Heart - Tâm

Cá tính của con người chính là trọng tâm của sự đạo đức. Qua nét bút pháp thật độc đáo đầy ấn tượng, một mặt của trái tim hướng vào bên trong được thể hiện bằng những hạt giống, và mặt khác của trái tim hướng ra bên ngoài được nở rộ như tấm lòng nhân ái.

Nếu những hạt giống được chăm sóc cẩn thận chắc chắn sẽ nẩy mầm thành một con người có tấm lòng từ bi và hỉ xả.

Và với con người này họ sẽ toả ra một vẽ đẹp đầy bác ái như bông hoa đang khoe hương sắc trong ánh xuân yêu kiều.

Khi đã có một nhân cách đẹp chắc chắn người đó sẽ làm những điều tốt. Tư cách nội tâm tức là nhân cách của chính mình. Do đó những hành động nơi chính ta sẽ thể hiện chính con người của ta.

Yếu tố nghệ thuật

Ta: diễn tả cách xưng hô chính ta
Tâm: Trái tim hay trung tâm
Hình hai trái tim: Tượng trưng sự cân bằng giữa nội tâm và ngoại tâm