Việtnam’s Declaration of Independence

Bản tuyên ngôn đã được viết bởi cha ông ta, đánh dấu ngày độc lập của nước Việt Nam thoát khỏi sự thống trị của ngoại bang. Cho dù cuộc chiến kéo dài bao lâu, cho dù bao nhiêu máu chảy thịt rơi, chúng ta vẫn quyết tâm chiến thắng kẻ thù.

Chúng ta, người Việt Nam phải đoàn kết, và đất nước thống nhất bởi bản tuyên ngôn độc lập, chúng ta gìn giữ sự thật để làm bằng chứng cho chính ta.

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành kham thủ bại hư

Thơ thần phán của Tướng Quân Lý Thường Kiệt

Yếu tố nghệ thuật

Giọt máu: Ngàn giọt máu đào tuôn chảy trên mảnh đất Quê Hương