Tin Vui

Châu Thụy xin được chia sẻ một tin vui đến với quý độc giả.Tập truyện Vực Xoáy và Bloodstained Sea hiện đang được trưng bày tại thư viện Hennepin County, thành phố Minnetonka, tiểu bang Minnesota. một hệ thống thư viện công cộng lớn thứ 10 tại Hoa Kỳ tính theo tổng số sách sưu…