Sách Vực Xoáy và Bloodstained Sea đang nằm trên kệ sách tại Minneapolis Central Library (4th floor general) và các thư viện ở những thành phố lân cận: Augsburg Park, Oxboro, Brooklyn Park, Penn Lake, Brookdale, và Southdale, trong tiểu bang Minnesota.