Thọ

Cuộc sống lành mạnh là cuộc sống không căng thẳng giúp tác dụng tuổi Thọ con người dài hơn. Ðể sống Thọ, ta nên sống thật uyển chuyển và thích nghi với mọi môi trường càng ít lo lắng càng tốt. Chúng ta ai cũng biết, sự thích nghi với cuộc sống sẽ giúp chúng…

Thiền “Zen”

Ðiều tuyệt diệu nhất trong cuộc sống con người đó là khi ta đạt được trạng thái Thiền. Ðó là một sự hoàn hảo tuyệt mỹ, là mốc điểm tất cả của sự sao lãng trong cuộc sống đã được dừng lại và trở thành hư vô. Thiền là khi ta tìm đến chính nội…

Thuyền Nhân

Trong cuộc vượt biên đầy gian nan, những thuyền nhân đã hy sinh hầu như tất cả. Nhưng họ vẫn không đánh mất nhân phẩm của mình. Ðiều đó đã được thực hiện qua nét bút thật độc đáo đã diễn tả từng người đứng hiên ngang chờ đợi giây phút được cứu vớt. Niềm…

Việt

Ðể tìm đến bờ tự do, chúng ta đã phải hy sinh thật nhiều. Mặc dù chúng ta đã mất mát từ nhà cửa, đất nước thân yêu, người thân thương cùng bạn bè, nhưng chúng ta vẫn giữ nền tảng văn hóa và nguồn gốc dân tộc “Việt”. Tất cả đã được khéo léo…

Flame of Hope

Lyrics by Nguyen Duc Quang Flame of Hope is an integration of the lyric and music of the song “Viet Nam Que Huong Ngao Nghe” Wrote by Nguyen Du Quang into an Impressionistic Calligraphy painting. The ideas and the power expressed in the lyrics inspire the calligraphy painter Chau Thuy to create the brush pen…

Tam Dao

Tâm is the “Seed” and Đạo is the “Way”. Together Tam-Dao forms one’s character and defines one’s action. It is not only who you are but it is also what you do that will define you. For peace to be feasible, it begins with you. You must nurture the seed of understanding and compassion. For…

Love

Love is not the same as passion for love is anything but superficial. Love rises beyond a mere physical attraction and pierces one’s heart. Love is hard to define in a single line for it can be anything stemming from the mind migrating to the heart, afflicting the entire body, and warming the heart on…

Lang Sau

“Deep listening” is like hearing sound of a single droplet of water in the pond whereas “broad understanding” is like feeling the ripples of water slowly propagating on the surface of the po-nd. Deep listening facilitates broad understanding. Conflicts are often results of misunderstanding. Sufferings can be averted, the world can be in harmony, and…

Master

According to ancient history, Chinese scholars looked for ways to create a perfect society in which people would live peacefully and in harmony. Su has its origin from Lao Tzu. Lao Tzu is an ancient Chinese philosopher well known as “The Old Man”. Lao Tzu believed the universal force, “the Way” guides all things and…